21:23:30 Thứ Năm , Ngày 18 tháng 4 năm 2024 Trang chủ   |  Danh sách tra cứu   |  Tra cứu bằng tốt nghiệp   |  Tra cứu khác   |  Thông báo   |  Cổng đăng ký tín chỉ   |   [Đăng nhập]

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học diện xét tuyển HSG năm 2020 (tiếp theo)

Dữ liệu tra cứu:

Nhập Số CMND/CCCD hoặc Họ và tên để tra cứu

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào hệ Đại học chính quy năm 2020 tiếp theo

 
   

          Học viện Tài chính thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT vào hệ Đại học chính quy năm 2020 tiếp theo như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện nhập học

  Tra cứu thông tin trên Cổng thông tin: www.hvtc.edu.vn

Những thí sinh có tên trong danh sách đã công bố sẽ xác nhận nhập học từ ngày 06/9/2020 đến trước 17h00 ngày 07/9/2020. Thí sinh nào không xác nhận nhập học đúng thời gian quy định, coi như từ chối xác nhận học, Học viện sẽ xóa tên khỏi danh sách.

Đối với thí sinh có tên trong danh sách nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT đợt do dịch bệnh Covid-19 sẽ gửi xác nhận nhập học khi có Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.

2. Hồ sơ xác nhận

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (hoặc Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp trước 2020);

- 01 phong bì có dán tem và địa chỉ người nhận;

3. Phương thức xác nhận

          Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, Học viện khuyến khích thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có) qua Bưu điện.

- Xác nhận nhập học qua Bưu điện: Thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học qua Bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 07/9/2020 (theo dấu Bưu điện), theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Xác nhận nhập học trực tiếp: Thí sinh nộp tại Hội trường 700, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Nhận đơn phúc tra kết quả xét tuyển và bổ sung minh chứng

Thí sinh nộp đơn phúc tra trực tiếp tại Hội trường 700: Từ ngày 06/9/2020 đến 17h00 ngày 08/9/2020, lệ phí: 50.000/1 thí sinh/ 1 hồ sơ.

5. Dự kiến nhập học

          - Ngày 14/9/2020, Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh đã xác nhận nhập học.

          - Dự kiến nhập học từ 24/9/2020 đến 27/9/2020.

          - Lịch học chính thức dự kiến từ ngày 28/9/2020./.

TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG, TUYỂN SINH, HỒ SƠ NHẬP HỌC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
   E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà