16:45:52 Thứ Bẩy , Ngày 18 tháng 5 năm 2024 Trang chủ   |  Danh sách tra cứu   |  Tra cứu bằng tốt nghiệp   |  Tra cứu khác   |  Thông báo   |  Cổng đăng ký tín chỉ   |   [Đăng nhập]

 

Danh sách trúng tuyển Hệ liên thông + Đại học văn bằng 2 đợt 1 năm 2019

Dữ liệu tra cứu:

Nhập Số báo danh hoặc Họ và tên để tra cứu

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành và Thông tư 18/2017/QĐTTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ v/v quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ chỉ tiêu được thông báo và kết quả thi tuyển sinh của thí sinh thi đợt 1 năm 2019, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính tiến hành xác định điểm trúng tuyển Hệ Liên thông đại học khoá  22 và Đại học văn bằng 2 khóa 19 loại hình đào tạo chính quy (đợt thi tháng 6 năm 2019) như sau:

- Điểm trúng tuyển ngành kế toán (chuyên ngành kế toán doanh nghiệp) của hệ Liên thông đại học khóa 22 (khu vực 3): 12,50 điểm; Số lượng trúng tuyển là 90.

- Điểm trúng tuyển ngành Kế toán chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của hệ Đại học văn bằng 2 khóa 19 (khu vực 3): 10 điểm, số lượng trúng tuyển là 40.

 

TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG, TUYỂN SINH, HỒ SƠ NHẬP HỌC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
   E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà